گام اول

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

گام اول بعد از اين توصيفات بايد عرض کنيم که شروع اين کار احتياج به جرات و اعتماد به نفس زيادي دارد . در بدو امر امکان دارد شخص روي خواندن و يا شايد حتي حرف زدن در جمع را نداشته باشد. پس بايد ابتدا با تکيه بر اعتماد به نفس در جمع ، حاضر شود و با کنار گذاشتن ترس به خود جرات اظهار در جمع بدهد . چه آنکه کم رويي و خجالت کشيدن حتي براي غير خواننده هم مشکل ساز بوده و باعث و باني خيلي از خفقان زدگي ها ، واپس زدگي ها و گوشه گيري ها مي شود و به نظر انجام هر کاري فصلي دارد و در يک مقطع خاصي از عمر انسان بايد…

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه