نکته بسيار مهم

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نکته بسيار مهم در قسمت قبل گفتيم که چگونه مبتدي يک برنامه کوتاه را از روي يک نوار تقليد کند و آن را در مجلس پياده نمايد. نکته بسيار مهم اين است که برنامه کوتاهي که از روي نوار تقليد شده ، کجاي مجلس خوانده شود که تشخيص آن به ندرت از طرف مبتدي درست از آب در مي آيد و بايد حتما با صلاح ديد استاد باشد . چون آن مجلسي که در نوار اجرا شده با آن که شخص مبتدي مي خواهد پياده کند ، بسيار فرق دارد زيرا خواننده نوار يک خواننده تواناست و به فراخور مجلس خود ، شعر را تحويل مستمع مي دهد و مجلس را اداره مي کند.همچنين…

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه