نوحه ایام محرّم اکبر روان شد چون سوی میدان (۲) لیلا بگفتا، با چشم گریان کن ترک میدان آرام جانم

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم اکبر روان شد چون سوی میدان (۲) لیلا بگفتا، با چشم گریان کن ترک میدان آرام جانم,نوحه ایام محرّم اکبر روان شد چون سوی میدان (۲) لیلا بگفتا، با چشم گریان کن ترک میدان آرام جانم ,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه