مراحل مصیبت یا مرثیه خوانی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

مراحل مصیبت یا مرثیه خوانی,مداحی را بدون مقدمه چینی و زمینه سازی شروع نکنید وبه قول معروف فوری به گودال قتلگاه نزنید. چون روضه ی بدون مقدم,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه