علینقی دشتی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

علینقی دشتی,با شعرای دوببتی سرای جنوب,کتاب شروه سرای در جنوب,دوبیتی,به زبان محلی سروده است,ادیبی فرزانه,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه