شروه خوانی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

آوای انتظار,آلبوم قرار ما,تنها نشینی (شروه خوانی),الا ای ساربان مشکن دلم را,شروه خوانی,دور از دوستان,محرم از خون است,خداحافظ مدینه شهر پیغمبر,خدا کنه که لنج دل,شاصرالدین,مدینه موسم اندوه ، درد ،جدایی شد,به گل دسته دل,حلالم کن تو یثرب,خداحافظ مدینه,حتی نمونه تو شوول,دل من تو کربلای,بازم قرار ما,همه عالم بداند,اگر پیرم آقا اگه نوجوانم,همراه اول,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه