دوبیتی ها

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

دوبیتی ها,شکسته قایقی. بر روی آبم به روی موج غم در پیچ و تابم همه عمرم معما بود و مبهم هنوزا یک سوال. بی جوابم,خلیج فارس لنگرگاه هستی چوتاریخ جهان سربسته هستی نمی دانم چه چیزی از تو دیدم که پای رفتنم یکباره بستی,خلیج فارس.شور شروه ام نیست دل پر غصه هم در شهر کم نیست ولی چون من غریب ناشکیبا به شهر ریگ ودشتستان وجم نیست,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه