دانش آموزان ناشنوای مدرسه استثنایی ارم گناوه

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

*کلیپ اجرای زنده سرود امان از دل رینب* *کاری از دانش آموزان ناشنوای مدرسه استثنایی ارم گناوه* با نوای گرم : *استا,امان از دل زینب,استاد کربلایی حسن توزی,تدوین,دانش آموزان ناشنوای مدرسه استثنایی ارم گناوه,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه