خصوصیت های اخلاقی یک مداح

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

خصوصیت های اخلاقی یک مداحدر این قسمت به پاره ای از خصوصیات پیرامون داشتن صفات و خصایص نیکوی یک مداح اهل بیت به شرح ذیل اشاره می نماییم .1 . معتقد به اصول و قواعد اسلامی باشد 2 . نماز اول وقت را به هر کاری مقدم دارد.3 . اهل بکاء و گریه برای اهل بیت علیه السلام و توبه و انابه به درگاه خداوند متعال باشد .4 . با قران کتاب خدا مانوس بوده و نسبت به معانی آیات آن تدبر داشته باشد.5 . از حسادت ، غرور ، تکبر و ریا و خود پسندی به دور باشد.6 . از غیبت و تهمت دوری گزیند.7 . از حرف های لغو و بیهوده دوری گزیند.8…

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه