خاطره

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

دلنوشته (خاطره) به کربلا رسیدم زیاد مداحی میکردم.  برادر عزیزی ملبس به لباس روحانی آمد پیشم گفت  زیارت گاه بعدی کجاست؟  عرض کردم :  تل زینبیه    گفت یه شعر دارم برات میخونی ؟  عرض کردم افتخاره  شعر را به من داد  نوشته بود. میون همه دلها    امان از دل زینب(س) میون همه غمها   امان از غم زینب(س) خیمه خیمه غم گرفته    اهلبیت طاهری را    ....   همون تل زینبیه چند نفر به حالت غش رفتند.  …

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه