تقسيم بندي تنفس

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

تقسيم بندي تنفس دم گرفتن نفس از طريق خيشوم ( بيني ) و بازدم بيرون دادن هواي درون از طريق دهان مي باشد. که قبل از خواندن نفس گرفته و در حين خواندن نفس به طور طبيعي خارج شود .به طور مثال نفس ميگيريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم را در حين خروج هواي درون خوانده مي شود براي تقسيم نفس بايد شعر و يا دعا و .. را به صورت قسمت بندي بخوانيم که اين کار داراي دو امتياز مي باشد : 1 . مداح پيوسته نمي خواند و همين کار باعث مي شود بهتر و بيشتر قدرت خواندن داشته باشد.2 . مستمع از کلام مداح بهتر بهره مند مي شود.مثال…

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه