به زبان محلی سروده است

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

علینقی دشتی,با شعرای دوببتی سرای جنوب,کتاب شروه سرای در جنوب,دوبیتی,به زبان محلی سروده است,ادیبی فرزانه,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه