اعتکاف و آثار آن

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

اعتکاف و آثار آن,در سه روز از میانه ماه رجب كه به ایام تشریق معروف است، به اعتكاف سفارش و تأكید شده است. معتكف در این روزها، دهان ,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه