آهنگ دادن به صدا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

آهنگ دادن به صدادر مراحل قبلي روانخواني ، تقسيم ، و مد را مورد توجه قرار داديم و اکنون مي خواهيم يه شعر آهنگ بدهيم. در مورد اين که ما با چه سبک و روش و آهنگي بخوانيم بايد بگوييم هر فردي از استعدادهاي خدادادي خاصي برخوردار است و بايد با تلاش و کوشش استعداد نهفته خود را شکوفا سازد اگر از ابتداي خواندن به تقليدي خواني عادت و گرايش پيدا نمائيم استعداد دروني به مرور نهفته و از بين خواهد رفت لذا در مرحله اول عزيزان بايد آن چه در وجود خودشان است با توجه به بحث صداسازي که قبلا بيان شد صداي خود را آماده…

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه