آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت ملجأ درماندگان دور مران از در و راهم بده

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت ملجأ درماندگان دور مران از در و راهم بده,

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه